Vapen - Automatvapen

Automatvapen

Här kommer att beskrivas något om den svenska automatvapenutvecklingen före och under andra världskriget. Temat synes framförallt tidsmässigt angeläget då det mesta redan nu är avlägsen historia.