Skarpskyttekåren

150 år av skytte

Eskilstuna skarpskyttekår bildades 1861 och var aktiv i 65 år. Eskilstuna hade den mest långlivade skarpskyttekåren i Sverige. 1926 sammanslog man skarpskyttekåren med Eskilstuna skyttegille och resultatet blev Eskilstuna skytteförening.

Eskilstuna vapenhistoriska förening återskapade skarpskyttekåren 2008 och visar idag upp exercis efter 1846-års reglemente och med den uniform som var unik för Eskilstuna på 1860-talet. Kåren använder infanterigevär m/1860 (Wredesgevär).

Skarpskytterörelsen