Vapen - Eskilstuna Jernmanufaktur aktiebolag

Eskilstuna Jernmanufaktur aktiebolag

Bolaget bildades 1868 av Johan Svengren.

Roland Gustafsson