Vapen - fm/50

Ag fm/50 (Wallberg VII)

Vapnet försett med laddramläge varför magasinet kan fyllas på som vid gevär m/96. Påfyllning av icke tömt magasin kan utföras genom att slutstycket drages tillbaka och hakas upp av sistaskottspärren. Provvapen tillverkades i 6,5 resp. 7,92.