Vapen - Hagströms förändringsmodell av 1860 års gevär

Hagströms förändringsmodell av 1860 års gevär

I de förändringar av de gamla mynningsladdarna till patronladdade bakladdningsgevär vilket sker under 1860-talets senare del deltog förstås även vår namnkunnige August Hagström med sina konstruktioner. Förändringarna sker världen över.