Vapen - Knivpistol

Ett 1800-tals bondfångeri

Bilden visar ett av de dåtida populära vapnen för självförsvar – Unwin & Rogers knivpistol (tillverkaren etablerad i den dåtida stålmetropolen Sheffield). Vapnen fick genom massiv reklam och marknadsföring stor spridning i Europa och Nordamerika och tillgången idag, för intresserade samlare, är relativt riklig.