Vapen - m/1860

Infanterigevär m/1860 ”Wredesgevär”

Det vapen (den egentliga och enhetliga beväpningen) som Skarpskytte-föreningarna sedermera skulle komma att utrustas med, var det av den svenska armen senast antagna geväret, dvs infanterigevär m/1860 vilket i sin civila version oftast kallas ”Wredes gevär” efter konstruktören Fabian Wrede.