Vapen - m45

Kulsprutepistol m/45

Kpist m/45 kom att väcka ett stort intresse i sin samtid runt om i världen. Konstruktör var Gunnar Johnson. Ett känt avnämarland för oss Eskilstunabor var Egypten, även Irland och Indonesien skulle komma att köpa större antal. Nedan visas några av de tidiga produkt-samt funktionsbeskrivningarna.