Vapen - Mausergevär

Mausergevär

1896 antogs mausergeväret för svenska armén. Under snart 110 år har m/96 också varit godkänt tävlingsvapen inom frivilligskyttet och större delen av den tiden dess främsta verktyg. Låt vara med möjlighet till vissa ”kostym-skiftningar” efter 1962.